|          שכחתי סיסמה      
בחסות הקרן להנצחת שלמה טירן Shlomoתקציר חדשות אחרונות
Sep 7 2019 9:08PM
מועדון ירושחמט עובר למשכן חדש. ר

Oct 5 2018 2:19PM
אליפות מועדון ירושחמט – בשתי רמו

Feb 3 2018 8:29PM
ברוך דיין האמת - ויקטור וינוגרדו

חידה יומית של שרדר
הנושאים החמים בפורום
מה קורה בארץ
בליץ אוןליין עם 1,000 ש"ח פרסים
הודעה אחרונה:
michess
12/18/2017 9:05:00 AM

מה קורה בארץ
תחרות בליץ 1000 שח לזוכה באינטרנט
הודעה אחרונה:
michess
4/28/2016 11:14:00 AM

מה קורה בארץ
תחרות בליץ אוןליין נושאת פרסים
הודעה אחרונה:
michess
3/2/2016 8:05:00 PM

free counters
הליגה למקומות עבודה שנת 2019-2020

תאריך התחלה: יום שלישי, 19.11.2019
תאריך סיום: יום חמישי, 30.4.2020
מנהל התחרות: משה דרמר
שופט התחרות: משה דרמר


סיבוב 7
        מפגש בתאריך 18.2.2020 (Rd 7: 7-1, 6-2, 5-3, 4-8)

ז 1 משרד החוץ  0.0 - 0.0 בית הלוחם 7
ז 2 מובילאיי 0.0 - 0.0 חב' סיסקו 6
ז 4 לשכת עו"ד  0.0 - 0.0 שע"מ 6
ז 8 ותיקי הליגה  0.0 - 0.0 בנק ישראל 4
        
סיבוב 6
        מפגש בתאריך 4.2.20 (Rd 6: 3-4, 2-5, 1-6, 8-7)

ו 4 בנק ישראל 0.0 - 0.0 לשכת עו"ד 3
ו 5 שע"מ    0.0 - 0.0 ביה"ח 2
ו 6 חב' סיסקו 0.0 - 0.0 משרד החוץ 1
ו 7 בית הלוחם 0.0 - 0.0 ותיקי הליגה 8
        
סיבוב 5
        מפגש בתאריך 21.1.2020 (Rd 5: 6-7, 5-1, 4-2, 3-8)

ה 7 בית הלוחם  0.0 - 0.0 חב' סיסקו 6
ה 1 משרד החוץ  0.0 - 0.0 שע"מ 5
ה 2 ביה"ח הדסה 0.0 - 0.0 בנק ישראל 4

ה 8 ותיקי הליגה 0.0 - 0.0 לשכת עו"ד 3
        
סיבוב 4
        מפגש בתאריך 7.1.2020 (Rd 4: 2-3, 1-4, 7-5, 8-6)

ד 3 לשכת עו"ד 0.0 - 0.0 ביה"ח הדסה 2
ד 4 בנק ישראל 0.0 - 0.0 משרד החוץ 1
ד 1 שע"מ    0.0 - 0.0 בית הלוחם 7
ד 6 - חב' סיסקו 0.0 - 0.0 ותיקי הליגה 8
        
סיבוב 3
        מפגש בתאריך 17.12.2019 (Rd 3: 5-6, 4-7, 3-1, 2-8)
 
ג 6 חב' סיסקו 0.0 - 0.0 שע"מ 5
ג 7 בית הלוחם 0.0 - 0.0 בנק ישראל 4
ג 1 משרד החוץ 0.0 - 0.0 לשכת עו"ד 3
ג 8 ותיקי הליגה 0.0 - 0.0 - ביה"ח הדסה -2
        
סיבוב 2
        מפגש בתאריך 3.12.2019 (Rd 2: 1-2, 7-3, 6-4, 5-8)

ב 2 ביה"ח הדסה 0.0 - 0.0 משרד החוץ 1
ב 3 לשכת עו"ד 0.0 - 0.0 בית הלוחם 7
ב 4 בנק ישראל 0.0 - 0.0 חב' סיסקו 6
ב 8 ותיקי הליגה 0.0 - 0-0 שע"מ 5
        
סיבוב 1
        מפגש בתאריך 19.11.2019 (Rd 1: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5)

א 7 בית הלוחם 0.0 - 0.0 ביה"ח הדסה 2
א 6 חב' סיסקו 0.0 - 0.0 לשכת עו"ד 3
א 5 שע"מ   0.0 - 0.0 בנק ישראל 4
א 8 ותיקי הליגה 0.0 -0.0 משרד החוץ 1
        
הזמנה לתחרות:
מתחדשת פעילות השחמט במקומות עבודה בירושלים לשנת 2019-2020.
הליגה מתקיימת במועדון ירושחמט ברחוב הרכבים 13, בירושלים ,אחת לשבועיים בימי שלישי בין השעות 18:30 ל-20:30 כבעבר.

סה"כ עשרה מפגשים ב- 3 סוגי תחרויות:
1) ליגה קבוצתי רגיל בשיטת רובין של 7 סיבובים 7 מפגשים שעה מול שעה.
2) קבוצתי אקטיבי רובין 7 סיבובים של 25 דקות מול 25 דקות ב-3 מפגשים.
3)בזק אישי בשיטה השוויצרית 7-9 סיבובים 5 דקות מול 5 דקות ב-1- מפגשים.

-יחולקו 4 גביעים למקום ראשון שני לתחרויות הקבוצתיות ו2 גביעים לשחקנים מצטיינים שהשיגו מירב נקודות אישיות. כמו כן-3 מדליות זהב, כסף וארד לתחרות הבזק האישי שוויצרי.
-בכל המקרים בהם נידרש להתרת שובר שווין נשפוט על פי כללי פיד"ה ועל פי הנהלים המקובלים.

עם סיום משחקי הליגה יתקיים אירוע המחוזיאדה בתאריכים 5.2020
שיטת המשחקים במחוזיאדה תהיה קבוצתית אישית (ב- 7 סיבובים) כאשר ביום האחרון (ששי) תיערך תחרות בזק אישית.
סה"כ יחולקו במחוזיאדה 6 גביעים (2 קבוצתי, 2 שחקן המצטיין, 2 אישי בזק)

להלן מספר סייגים והתרים לקיום התחרויות בליגה.
א) מאמני קבוצות ומדריכים אינם רשאים להשתתף במשחקים (* למעט במחוזיאדה)
ב) סדר השחקנים בלוחות במשחקים הקבוצתיים מחייב! וניתן לשינוי לפני תחילת משחקי הליגה או עם תום 7 הסיבובים הראשונים של תחרות מסוג 1. קבוצה שתפר נוהל זה עלולה להיענש בהפחתה מניקוד.
עם זאת ניתן להוסיף שחקנים חדשים בכל עונת המשחקים ולכל קבוצה, אבל לסוף הרשימה או לחילופין להציבם במקום אלה שפרשו.
ג)כל קבוצה רשומה בליגה למקומות עבודה בשחמט רשאית (ואינה חייבת) לצרף שחקן זר אחד בלבד לשורותיה, שאינו משתייך לאירגונה. השחקן המצורף יהיה שחמטאי חובב בדרגה/רמה שאינה גבוהה משל מועמד לאמן ולא המאמן שלה בשכר, ובתנאי שיהיה עובד עצמאי/ שכיר/ גימלאי של אחד מקומות העבודה בירושלים וסביבותיה.
על מנהל הקבוצה להודיע למנהל הליגה על צירוף זה כדי לקבל אישור על תקינות הצירוף. הצירוף הנ"ל תקף לעונת משחקים שלמה בהסכמה הדדית בין הקבוצה לשחקן המסופח.
למען הבהר, גימלאי המשתייך לאותו האירגון רשאי בכל מקרה לשחק באותו אירגון בו הועסק בעבר ללא מגבלות כלשהן, גם אם דרגתו גבוהה משל מועמד לאמן , ולא יחשב צירופו כצירוף שחקן זר.
ד) למשחקי הבזק האישי רשאים להשתתף גם שחקנים ממקומות עבודה אחרים מאיזור ירושלים בנוסף לשחקני הליגה.
ה) שחקני חיזוק לקבוצות יוגרלו מתוך מצבת השחקנים הקיימים במועדון.

להלן תאריכי המפגשים:

ליגה קבוצתי רגיל בשיטת רובין (7 מפגשים)
7.1.2020, 17.12.2019, 3.12.2019, 19.11.2019
18.2.2020, 4.2.2020, 14.1.2020

קבוצתי אקטיבי בשיטת רובין (3 מפגשים)
שני סיבובים ב21.2.2020
שלשה סיבובים ב3.3.2020
שני סיבובים ב24.3.2020


תאריך משחקי שחמט בזק אישי בשיטה השוויצרית יקבע במהלך משחקי הליגה

התאריכיםיום שלישי בחודש אפריל 2020 שוריינו לרשות הליגה למקומות עבודה למקרים של דחיות בלתי צפויות של מפגשים כתוצאה מאילוצים אירגוניים, או מכוח עליון.

להלן רשימת השחקנים על פי סדר שיבוצם:
(בכוכבית{*} מסומנים אחראי הקבוצות.)

1 - בנק ישראל

עידו יד שלום
אליעזר ברונשטיין
עדיאל בוסקילה
דניאל שלומיק
עודדה פרץ
משה אטרמן

2 - בית הלוחם

אופיר קסוי
שלמה אביב
יוסי מינה
יהודה גולדשטיין
עודד שביט
צבי פישמן
דניאל ירמיהו*


3 - שע"מ

דורין חיים *
רונן בסן
אנדרי לובובסקי
דני הלל
דן ארז
אלעד רחמים מזרחי
שי ישראלי

4 - משרד החוץ

יואב בראון
אייל סרי *
יוסי טורפשטיין
דוד גוברין
יונתן לואין
ילנה בורד
אורי חזן

5 - עורכי דין

אשר אקסלרוד
משה בראון
יהודה כץ
אבידן שלדון
סלוויק רודנקו
חנן רובינשטיין*
אפרים יפהר
אברהם לנמן
ציפורה פרינט

6- בית החולים הדסה
יונתן לוין
יורי קוגן*
איציק מזרחי
עמיחי מאירוביץ
זאהדה סוהיל
אלכסנדר סלובודיאנסקי
אלכסנדר קוזנצוב
מאור לוי

7 - סיסקו (סינמדיה)

ויקטור הלפרין*
ירון ינאי
דניאל לוי
יאיר מירסקי
יצחק דיין
שמיר אחיטוב
דוד עוזן

8 - ותיקי הליגה

לב רשקו
מיכאל טסיס
יוסי גרנות
גבריאל בלוך
בוריס קיסלמן
לכל האירועים
       
This website and its content is copyright of Jeruchess - © Jeruchess 2010 - 2019. All rights reserved.
האתר נבנה בשיתוף , Mani Design בניית אתרים , עבודה מהבית  |  צור קשר  |  תנאי שימוש  |  Admin